Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Allemaal naar de pre-school !!

Werkbezoek Rwanda juli 2016

Hallo allemaal, ik laat maar even wat van me horen want ik ben alweer thuis.
Dit keer was er geen mogelijkheid tot verzenden van wat ook. Mijn email account was weken geleden al geblokkeerd omdat in 24 uur tijds meer dan 2500 berichten werden verstuurd via mijn emailadres. Maar alles is opgelost nu.
Er is heel wat gebeurd in de afgelopen periode. IMANZI ECD heeft zoveel kinderen, 99, dat we naarstig op zoek zijn naar mogelijkheden voor uitbreiding of het opstarten van een nieuwe pre-school. IMENA ECD in Rilima is uitgebreid met een derde lokaal: inrichting van een kleine bibliotheek en nog wat leerhoeken. De vierde ECD Kabukuba is net opgestart met 2 groepen. Dit betekent verfraaiing en inrichting van de lokalen met meubilair, schappen met lesmaterialen, schoolborden, inrichting van allerlei leerhoeken…….
Vooraf is er een controle op de veiligheid, voldoende toiletten, deursloten, speelterrein, er komt nog heel wat bij kijken. Hier en daar een likje verf.
Het opstarten van een ECD gaat ook niet zomaar. Er is vooraf veel en nauw overleg met cel leaders van de gemeenschap, samenwerking met enkele andere organisaties. Soms zelfs beschikt de een al over ruimte, de ander heeft gekwalificeerde leerkrachten, Wings of a Brighter Future zorgt voor verfraaiing en inrichting, coaching van leerkrachten. Er komt veel bij kijken, netwerken, vergaderen, verantwoording afleggen, administratie. Veel werk maar fantastisch om te doen.
IMG_1004-web
Op dit moment vindt er overleg plaats over weer 2 nieuwe ECD’s in Rilima en 1 ECD in Juru i.s.m. organisaties die direct betrokken zijn bij het belang van onderwijs aan de kansarme jongere kinderen en hen een goede voorbereiding willen geven op het lager onderwijs in de hoop dat ze daar dan makkelijker naartoe gaan.
Er zijn ook oudermiddagen om het belang van onderwijs aan te geven.
Op de valreep is er een toezegging gedaan aan 2 ECD’s dat wij hen de komende tijd gaan helpen met meubilair en lesmaterialen. De gebouwen zijn er maar er is niets tastbaars en de kinderen zitten nog op matten. Inmiddels draagt Wings of a Brighter Future zorg voor de opvang van totaal 397 kinderen in 6 ECD’s en dat in zo’n anderhalf jaar tijd. Wat zijn we trots met z’n allen !!
Wings of a Brighter Future zou graag in de komende 5 jaren zo’n 1500 kinderen een plekje willen geven op een pre-school. We zijn al aardig op weg maar er moet nog veel gebeuren.
We hebben er vertrouwen in zeker als je ziet hoe groot de betrokkenheid is van velen zowel in Rwanda als in Nederland. Geweldig!
Van het aanleveren van lesmaterialen tot het samen overleggen hoe een schoolgebouwtje in te richten, toezegging van gelden als we ook in Rwanda officieel geregistreerd staan, de belofte dat dan ook het ministerie van onderwijs voor een tweede keer langskomt en dan kan de ECD in Rilima in elk geval wel een mooi voorbeeld zijn.
Steve Kamanzi en ik zijn trots op alle resultaten en hopen dat het doorgaat en almaar groter wordt !!
Binnenkort gaat de website www.wingsofabrighterfuture.nl de lucht in.

Ook hiervoor krijgen we belangeloos hulp. Ik kijk er naar uit.
Wij hopen dat we ons doel in de komende 5 jaren kunnen waarmaken !
Dank jullie wel ook mede namens het bestuur van Wings of a Brighter Future !
Ik zie jullie graag spoedig met mijn verhalen en nog meer foto’s.

Groet! Steve Kamanzi en Liesbeth van Helmond.