Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Zorgenvriendjes

Esther Hijlkema heeft samen met andere vrouwen een prachtige actie op touw gezet. Het maken van 120 ‘ zorgenvriendjes ‘, gemaakt van stof en wol.

‘Zorgenvriendjes‘ eten je zorgen op. Je kunt je zorgen tekenen of schrijven en in de mond stoppen. Rits dicht, weg zorg. Je kunt het ook gewoon vertellen aan je vriendje. Dit kan kinderen helpen hun zorgen te delen. De ouders kunnen ’s avonds het briefje uit de knuffel halen dan is de zorg voor hun kind even ‘verdwenen’ en de ouders weten waar het kind mee zit.

All children have worries or fears. Some are big, some are small but all of them are very real. Parents do their best to help their little ones but they cannot if they do not know what the problem is. This is where the worry eater comes in.

Children can write or draw their problems on a piece of paper, secretly if they prefer and feed it into the mouth of their favourite worry eater. The next step, if needed, involves a parent. With the problem in the mouth of a worry eater, parents have the opportunity to discover the root of the problem. The worry eater’s motto is ‘ we eat your worries ‘ and sometimes with just a bit of help, this is exactly what they do !

Wings of a Brighter Future vindt het een geweldig initiatief en wil graag deze groep mensen hartelijk danken namens de kinderen in Rwanda !!