Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Vintage and More, de echte kringloop!

Kringloopwinkel Vintage and More in Malden heeft onlangs weer veel speel- en leermiddelen ter beschikking gesteld! Allerlei memory-spelen, puzzels, poppen, autootjes, .. maar ook veel reken- en taalspelletjes! En nog veel en veel meer.

Prachtig dat deze kringloopwinkel ook Wings of a Brighter Future wil steunen door een deel dat bij hen binnenkomt weer door te geven aan de kinderen in Rwanda. In de winkel is een poster met wat info over het onderwijsproject ook zichtbaar opgehangen.

Prachtig !!
Dankjewel!