Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Sponsorloop basisschool De Berckacker


Kinderen van basisschool De Berckacker in Veldhoven houden een sponsorloop voor Stichting Wings of a Brighter Future !!

 

 

Het team van basisschool De Berckacker ziet het onderhouden van contacten op maatschappelijk vlak als een taak van de school, waaronder ook de contacten met “goede doelen”. Ons doel hierbij is dat kinderen zich bewust worden en blijven van hun minderbedeelde medemensen op deze wereld, zowel dichtbij als veraf. Door onze jaarlijkse sponsorloop wordt er door de kinderen geld ingezameld voor een goed doel.

Een aantal jaren geleden hebben we besloten om elk jaar een ander project te steunen. Het project kan door zowel leerkrachten, ouders als kinderen ingebracht worden. Het geld dat met de sponsorloop bijeen gebracht wordt, gaat grotendeels naar dat doel. We proberen steeds projecten te steunen, waarbij de contactlijnen kort zijn en die te maken hebben met kinderen en onderwijs. Het restbedrag gebruiken we dan door het jaar heen voor hulp aan andere lokale goede doelen, bijv. een bijdrage aan de voedselbank.

Dit jaar wordt de sponsorloop voor de 35e keer georganiseerd en we gaan lopen voor stichting Wings of a Brighter Future. Dinsdag 22 mei jl. zijn er gedurende de ochtend gastlessen in de hal van de school gegeven door bestuursleden van de stichting. Het doel hiervan is tweedelig: de kinderen leren over de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en ze worden ‘opgewarmd’ om sponsoren te zoeken voor de sponsorloop.

We leggen ieder jaar ook een link tussen de sponsorloop en een project vanuit burgerschap, nl. participatie. In de diverse groepen wordt er gedebatteerd op verschillende niveaus en op verschillende manieren over stellingen, die te maken hebben met het goede doel.

De sponsorloop vindt plaats op woensdag 13 juni onder schooltijd en alle kinderen doen mee. Alle groepen krijgen gedurende de ochtend een half uur de tijd om rondjes te (hard)lopen rond het grasveld achter de gymzaal. De groepen K t/m 4 lopen halve rondjes (ong. 200 m.) en de groepen 5 t/m 8 hele rondes (ong. 400 m.). Ze geven van tevoren aan hoeveel rondjes ze denken te gaan lopen. Dit aantal geven ze ook aan op hun sponsorlijst en daar worden ze voor gesponsord, niet meer en niet minder.

Na de loop op 13 juni gaan zij het sponsorgeld ophalen en op 27 juni wordt een cheque overhandigd aan het bestuur van de stichting Wings of a Brighter Future. Zo hopen wij met elkaar een bijdrage te kunnen leveren aan het goede doel en de bewustwording van maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kinderen van onze school.

Het bestuur en vrijwilligers van
Wings of a Brighter Future
wensen alle kinderen
hééél vééél succes !!
Zet ‘m op !!