Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Wat is samenwerking toch mooi!

Door omstandigheden is het op onze site even stil geweest, maar dat betekent niet dat dat ‘achter de schermen’ óók zo was. Integendeel! We hebben weer geweldig mooie en leuke dingen te melden.

Als eerste zijn er de cadeautjes van particulieren waar we steeds weer heel blij van worden. Niet alleen om de giften zélf, maar óók omdat het aantoont dat er mensen zijn die zich persoonlijk heel erg betrokken voelen bij wat wij doen.

We kregen:

  • 1000 nieuwe visitekaartjes
  • stapels splinternieuwe puzzels van hout
  • allerlei lesmaterialen, met name voor de rekenontwikkeling.

Dan zijn er de mensen die ‘in actie komen’ voor ons:

  • door verkoop van handgemaakte Afrikaanse producten in de bibliotheek aan de Muntweg die € 140 heeft opgebracht
  • zo’n 25 mensen die bezig zijn of zijn geweest met het maken van vrolijke opbergzakken voor alle lesmaterialen
  • 11 vrijwilligers die gestaag vorderen met het maken van verschillende handleidingen voor reken-, taal- en motorisch onderwijs.

En wow! We kregen van een particuliere stichting de toezegging van een donatie van maar liefst € 5000. Het geld is bestemd voor de aanschaf van meubilair en opbergschappen voor een aantal ECD’s. Wat kunnen we dat goed gebruiken!

Tot slot is een aantal mensen hier letterlijk in de benen gekomen: zij hebben onder leiding van een natuurgids een prachtige en zonnige wandelexcursie door de Bemmelse Waard en Park Lingezegen gemaakt. Het werd een struintocht op zoek naar vogels als de zwarte stern, de visdief, de blauwborst, de ooievaar, de bosrietzanger, de kleine karekiet en de torenvalk (om er maar eens een paar te noemen). En al dat moois bracht óók nog eens € 165 op!

Kortom: er wordt hard gewerkt, er is op allerlei fronten veel betrokkenheid en dat alles resulteert niet enkel in blije mensen hier, maar vooral in hele blije mensen in Rwanda! Dank weer aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.