Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

Intensief, met prachtige resultaten

Wat is de tijd omgevlogen sinds eind oktober en wat hebben we weer veel gedaan en bereikt! Het waren zeven intensieve weken waarin Liesbeth samen met Leonard Ntibazubugingo, Country Director, een ronde langs alle ECD’s heeft gemaakt. Waarbij Leonard óók zijn rol als tolk met verve vervulde…

Zij gaan ervoor!

Een rondgang langs alle ECD’s, wat was het een stimulerende ervaring! Zó leuk en leerzaam om overal in gesprek te gaan over hoe en waarom de ontwikkeling van rekenen, taal en motoriek zo belangrijk is voor kinderen.

De meeste ECD’s zijn inmiddels ruimschoots voorzien van voldoende stoelen en tafels, opbergschappen en goedgevulde zakken met prachtige lesmaterialen. Ter ondersteuning bij dit alles, hebben de caregivers van alle ECD’s workshops gevolgd over hoe en wanneer ze de nieuwe lesmaterialen kunnen gebruiken.

De emotionele, enthousiaste en dankbare reacties die we overal kregen, waren mooi en hartverwarmend. De caregivers begrijpen nu veel beter wat onderwijs aan kleuters in kan houden en voelen zich door alle hulp veel beter toegerust om dit onderwijs ook te bieden.

Voor de kinderen is het allemaal spannend! Voor het eerst puzzelen, leren rekenen met diverse materialen, oefeningen met lego doen voor je motoriek: ‘zomaar’ een paar zaken die voor ons heel gewoon, maar voor deze kinderen heel bijzonder zijn. De vrolijk gekleurde lokalen en materialen maken alles extra leuk.

Op dit moment kunnen ze er helaas even niks mee, want het is vakantie. Maar wanneer de scholen weer beginnen in januari, staan er overal ongetwijfeld stralende kinderen te trappelen om weer aan de slag te gaan…

Lokale nieuwtjes

In het Bugesera district, een van de armste gebieden in het oosten, hebben we onze support verder uitgebreid door nogeens naast een eerste ECD nu ook twee nieuwe ECD’s te supporten.

ECD Ukwizera is voorzien van spiksplinternieuw meubilair dankzij een gulle donatie uit Nederland!

ECD Icyerekezo heeft eerst de vloeren van zes leslokalen kunnen egaliseren. En ook hier was, dankzij die gulle donatie, een eerste levering van nieuw meubilair mogelijk!

Prachtige donatie!

Aan de slag!

Uiteraard hebben we echter niet alleen gesproken over het hier en nu, maar óók over de toekomst. Want dankzij onze hulp zijn mooie eerste stappen gezet, maar het onderhouden en voortzetten van dit werk, vraagt duidelijke afspraken met en inzet van de Rwandezen zelf. Zij zullen in de nabije toekomst zélf invulling moeten gaan geven aan de voortgang van wat wij samen in gang hebben gezet. We gaan er alles aan doen om dat mogelijk te maken.