Een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Rwanda

We blijven bezig..

.. en wat levert dat weer mooie dingen op!

Welkom Nicole

Om te beginnen een warm welkom aan onze nieuwe vrijwilligster Nicole Jeanné!

Zij gaat ons onder andere helpen om onze berichten toegankelijker te maken voor een nóg grotere groep lezers door al ons nieuws in het Engels samen te vatten. Een eerste klus, meehelpen met de vertaling van de handleiding ‘hoe om te gaan met alle lesmaterialen’, heeft ze er al op zitten.

Yum-yum

Het is alweer even geleden, maar daarom niet minder lekker: 190 kleuters van ECD Icyerekezo hebben in de kersttijd een maaltijd aangeboden gekregen van een anonieme donor. Geweldig om al die hummeltjes te zien smikkelen en smullen. Dank aan de gulle gever of geefster!

We komen er mooi bij te zitten

Het aantal stoelen en tafels op ECD Icyerekezo wordt beetje bij beetje aangevuld. Langzaam maar zeker komt er voor iedereen een mooi plekje.

In ECD Kabuye heeft het meubilair nog een tweede verflaag gekregen, zodat alles er weer prachtig uitziet.

Zij gingen voor ons ‘met de pet rond’

  • Op Talita Koemi, een school voor speciaal onderwijs in Nijmegen, hebben ze tijdens de kerstmarkt ook aan óns gedacht. We kregen een deel van de totale opbrengst: € 400 en óók nog eens € 115 door aparte verkoop van Afrikaanse handgemaakte producten.
  • Een emballageactie bij een filiaal van Albert Heijn bracht € 395,75 voor ons op.
  • Wat hebben een opgedoekte winkel en een kunstenaar met pensioen met elkaar gemeen? Honderden kwasten en penselen die ze niet meer gingen gebruiken. Verkoop hiervan aan particulieren heeft ons al € 140 opgeleverd.
  • Ook kringloopwinkel Vintage & More in Malden doneerde vele lesmaterialen! Geweldig.
  • Veel dank ook aan alle particuliere donateurs die, soms zelfs maandelijks, een mooie donatie doen aan de stichting. Fantastisch.

Lesmaterialen in aantocht

Mede dankzij bovenstaande acties hebben we weer genoeg geld om een tweede transport van lesmaterialen te organiseren. We kunnen de kinderen dit keer blij maken met onder andere Kapla, houten speelgoed, rekenspellen, poppen, poppenkleding en klei. En uiteraard hadden we wat kwasten en penselen bewaard om óók mee te sturen…

En verder … een grote hoeveelheid aan allerlei prentenboeken van Stichting BIBLIONEF.

Nijvere handen gezocht

Op vele foto’s kunnen jullie zien hoe mooi en handig de opbergzakken zijn die de kinderen gebruiken om hun spulletjes in te bewaren.

Gelukkig zijn er hier veel lieve en handige mensen die ons helpen deze opbergzakken te maken, want ze zijn hard nodig en erg welkom daar.

Wie oh wie helpt er óók mee?! Aanmelden kan door het sturen van een berichtje naar

lvhelmond@wingsofabrighterfuture.nl

Alvast hartelijk dank.

   

We are pleased to let you know

that we have been busy and with some great results.

Welcome, Nicole

A warm welcome to our new volunteer Nicole Jeanné, who will help us make our messages more accessible to an even larger group of readers by summarizing all our news in English. She has already helped with the translation of the manual ‘How to deal with all teaching materials’.

Tasty

During the Christmas season 190 children of ECD Icyerekezo were given a tasty meal by an anonymous benefactor. They greatly enjoyed it, so thank you very much, whoever you are.

A seat for everyone

The number of chairs and tables at ECD Icyerekezo is gradually being supplemented. Eventually everone will have a nice place to sit.
In ECD Kabuye, the furniture has been given a second coat of paint. It looks great.

Thinking of us

  • Talita Koemi, a school for special education in Nijmegen, also thought of us during their Christmas market. We received a share of their total revenu, consisting of € 400 and another € 115 through separate sales of African handmade products.
  • A packaging campaign at an Albert Heijn branch raised € 395,75 for us.
  • What do a closed shop and a retired artist have in common? Hundreds of brushes, some of them no longer in use. Selling these to individuals has already provided us with € 140.
  • Thrift store Vintage & More in Malden donated many teaching materials.
  • Thank you all for your support, including our private benefactors!

New teaching materials

We can afford to organize a second transport of teaching materials. This time we will make the children happy with Kapla wooden toys, math games, dolls, doll clothes, clay and, of course, some of the brushes. We also have a large amount of picture books from the BIBLIONEF Foundation to spread around.

Wanted: helping hands

Have you seen the photos with the beautiful and handy storage bags that the children use? They are made by several handy and helpful people over here. Would you like to contribute and give a helping hand? Please let me know by sending a message to

lvhelmond@wingsofabrighterfuture.nl

Thanks you very much, on behalf of the children.