In dit Privacy Protocol heeft stichting Wings of a Brighter Future het beleid vastgelegd hoe zij omgaat met de persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Met dit protocol voldoet stichting Wings of a Brighter Future aan de wettelijke eisen die in bovengenoemde wet gesteld zijn.

Stichting Wings of a Brighter Future legt de volgende persoonsgegevens vast: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van bestuursleden en vrijwilligers van de stichting.

Ieder kan via de website aangeven of men zich wil abonneren op nieuwsberichten. Indien gewenst kan ieder zich hiervoor ook afmelden via de website. Een emaillijst van abonnementhouders op de nieuwsberichten wordt bijgehouden.

Gegevens van donateurs worden uitsluitend op de website vermeld, indien hier schriftelijk toestemming voor is verkregen dan wel door het aanleveren van een bedrijfslogo. Te allen tijde kan een donateur verzoeken om de informatie van de website te wijzigen of te verwijderen.

Als men inzage in de eigen gegevens wil, deze wil wijzigen of laten verwijderen, dan kan men dit kenbaar maken via info@wingsofabrighterfuture.nl. De wijziging of verwijdering zal uiterlijk binnen 14 werkdagen plaatsvinden en aan de verzoeker zal een schriftelijke bevestiging verzonden worden.

Alle persoonsgegevens die door de stichting Wings of a Brighter Future verzameld worden, worden uitsluitend gebruikt voor, bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

  • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn
  • communicatiedoeleinden
  • foto’s en videobeelden met of zonder geluid, die de activiteiten van de stichting weergeven
  • intern beheer

Doorgifte aan derden.
Stichting Wings of a Brighter Future geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij stichting Wings of a Brighter Future op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Genoemde persoonsgegevens worden vastgelegd op een beveiligde computer van zowel de voorzitter als de penningmeester.

Dit Privacy Protocol is door het bestuur van stichting Wings of a Brighter Future opgesteld en goedgekeurd.Indien men vragen heeft over dit protocol kan contact opgenomen worden met het bestuur van Stichting Wings of a Brighter Future via info@wingsofabrighterfuture.nl.

Dit protocol zal worden aangepast als er noodzakelijke aanpassingen zijn.

 
8 Juni 2018