Liesbeth-van-Helmond

Liesbeth van Helmond

oprichtster en voorzitter

Als kind al zei ik dat ik graag naar Afrika wilde om iets te doen met kinderen… Een paar jaar geleden was het dan zover.
Ik besloot na 41 jaren vervroegd te stoppen met mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs. Ontwikkelingswerk leek me wel wat! Inmiddels ben ik tweemaal naar Sri Lanka en tweemaal naar Uganda geweest. Daar hield ik me bezig met o.a. coaching van leerkrachten, lesgeven op scholen, groepsbegeleiding in een weeshuis.
Tijdens een vliegreis naar Rwanda sprak een Rwandees mij aan en in de laatste 30 minuten van de vlucht is er belangrijke informatie uitgewisseld met eenzelfde doel voor ogen en achteraf gezien blijkt dat toen eigenlijk al de start van Wings of a Brighter Future te zijn. Het is bijzonder dat ik in samenwerking met enkele Rwandezen al enkele pre-scholen heb mogen op- en inrichten en we gaan door! Onderwijs is immers zó belangrijk.
Het is ook zo geweldig te zien hoe blij de kansarme kinderen zijn als ze een eigen plekje in een klaslokaal krijgen. Ook trotse leerkrachten en ouders. En ik ben ook zeer trots !

founder and chair person

As a child I already said I want to do something with the children in Africa……….. A few years ago I actually started.
After 41 years I decided to stop working as a teacher in different schools. Developmental work, that’s what I like! In the mean time I went to Sri Lanka twice and also to Uganda twice. My activities were for instance coaching of teachers, teaching in schools, and group work in orphanages.
During a flight to Rwanda a Rwandan man approached me and in the last 30 minutes of this flight we exchanged important information with the same goal in mind. In hindsight that chat was already the start of Wings of a Brighter Future.
It feels very special that some Rwandan people and I had the opportunity to set up some pre-schools and we shall continue! Education is só important. It is amazing to see how happy the underprivileged children are when they get their own place in a classroom. Also teachers and parents are proud. And I am very proud of them!

Dorry Massée

Dorry Massée

secretaris

Ik woon en werk in Nijmegen en kende Liesbeth eigenlijk al vanaf de lagere school. Een aantal jaren geleden kwam ik haar opnieuw tegen in de bibliotheek waar ik werk en zij vertelde van haar prachtige project. Ik probeerde haar af en toe te ondersteunen met wat afgeschreven prentenboeken van de bibliotheek en door middel van de vitrines ook de zelfgemaakte handwerkproducten uit Rwanda onder de aandacht te brengen.
Toen Liesbeth mij vroeg secretaris te worden heb ik ja gezegd en niet omdat ik zoveel tijd over heb maar omdat ik dit project een heel warm hart toedraag. Tijdens mijn reizen door Azië en Zuid-Amerika zag ik vaak genoeg kansarme kinderen die, als ze al naar school mochten, daar vrijwel niks hadden dus een project als dit is mij uit het hart gegrepen. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen ook al is het maar een klein kiezelsteentje.

secretary

I live and work in Nijmegen and I actually know Liesbeth since primary school. A few years ago I met her again in the library where I work. She told me about her beautiful project. From time to time I tried to support her with some written-off picture books from the library. And by showing off the homemade Rwanda handicraft products in our display cases.
When Liesbeth asked me to become secretary, I agreed. Not because I have much spare time, but because I support this project. During my travels through Asia and South America I often saw underprivileged children who,
even if they were allowed to go to school, had practically nothing. Therefore a project like this is very close to my heart. I really want to contribute, no matter how small my contribution is.

Albert-Wiersma

Albert Wiersma

penningmeester

Ik woon in Valburg en heb 3 kinderen.
Ik heb gewerkt als werkvoorbereider bij een betonwarenfabrikant. 1 april 2015 ben ik gestopt met werken en vul mijn tijd met diverse vrijwilligers baantjes en hobby’s.
Bij het eetgroepje waaraan Liesbeth en ik onze bijdrage leveren kwamen haar activiteiten in Rwanda geregeld ter sprake en toen ze om de beheersbaarheid te vergroten een stichtingsbestuur nodig had, heb ik mij aangemeld als bestuurslid. Ik heb hierin de positie van penningmeester toebedeeld gekregen.
Ook heb ik kennis mogen maken met Steve Kamanzi toen hij in Nederland was. Hij heeft met Liesbeth als cultureel uitstapje de molen van Valburg bezocht. Op woensdag en zaterdag is de molen open en wordt o.a. door mij bediend als vrijwillig molenaar.

treasurer

I live in Valburg and have 3 children. I worked as a planner at a manufacturer of concrete products. April 1, 2015 I stopped working and now spend my time with various volunteer jobs and hobbies. One of those hobbies is cooking, in which Liesbeth participates. Here we discussed regularly her activities in Rwanda. To increase manageability a foundation was needed and so I applied as a board member. I got the position of treasurer. I made acquaintance with Steve Kamanzi when he was in The Netherlands. Together with Liesbeth, he visited the windmill of Valburg as a cultural excursion. The mill is open on Wednesday and Saturday and controlled by me as volunteer miller.