Op het terrein staan 2 gebouwen met totaal 6 klaslokalen en een groot toiletgebouw. Hier huppelen, zingen, dansen, spelen en leren maar liefst 190 kinderen elke dag maar weer. 6 Caregivers doen enorm hun best al deze kinderen wat te leren zónder lesmaterialen.

Een zeer toegewijde teamleider laat ons het schoolterrein zien en gelooft in een mooie schooltijd voor álle kinderen. De vloeren, het dak, de ramen en deuren vertonen achterstallig onderhoud. In de hele school zijn 9 bankjes aanwezig en in 2 lokalen ligt een grote mat op de grond. De allerjongsten “ boffen “, zij zitten op een mat.

Deze school heeft en krijgt ook onze aandacht. Wings of a Brighter Future gaat dit keer eerst een handje meehelpen met het egaliseren van alle vloeren in de 6 leslokalen. De school gaat zelf méér vloermatten aanschaffen en daarna krijgt deze school een enorme hoeveelheid lesmaterialen opgeborgen in kleurrijke zakken.

De ouders zorgen voor het aanbrengen van opbergschappen met ophanghaken. Als dat allemaal geregeld is, volgt er alvast voor enkele klaslokalen een aantal nieuwe gele tafels en stoelen.