De naam van de school, Kuraneza, betekent ‘groei goed’.

KURANEZA ECD ligt in een achterstandswijk van Kigali. Het is een reeds bestaande pre-school. Wings of a Brighter Future heeft 2 nieuwgebouwde lokalen voor zo’n 60 kinderen voorzien van nieuw meubilair en opbergschappen met lesmaterialen.

Dankzij de financiële bijdrage van Pastoor Herzberg Stichting en Stichting Overal is het mogelijk de 2 nieuwe lokalen in te richten.

Op deze ECD zijn 4 caregivers werkzaam, een conciërge en een schoonmaakster. Aan het einde van het schooljaar zijn 25 kinderen doorgegaan naar de primary school die op hetzelfde terrein ligt.

Op 1 november 2019 telt de school 128 kinderen.