liesbeth_steveWelkom op de site van “Stichting Wings of a Brighter Future”!!

In oktober 2014 raakten twee mensen met elkaar aan de praat in de laatste 30 minuten van een vliegreis naar Rwanda en zij ontdekten dat ze eenzelfde passie delen.
Steve Kamanzi, Rwandese nationaliteit, startte een gesprek met Liesbeth van Helmond, Nederlandse nationaliteit.
Belangrijke informatie werd uitgewisseld.
Uit deze ontmoeting is een initiatief ontstaan onder de naam “Wings of a Brighter Future”, een onderwijsproject voor jonge kinderen in Rwanda.
Deze Stichting heeft als doel het bevorderen, financieren en stimuleren van onderwijs voor kansarme jonge kinderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Stichting Wings of a Brighter Future tracht haar doel te bereiken door het opzetten van ECD centers (Early Childhood Development / pre-schools ) voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

Hoe is een en ander verlopen?
Na het bezoeken destijds van een aantal arme buitenwijken in de hoofdstad Kigali was het al snel duidelijk.
Nog teveel jonge kinderen liepen buiten wat doelloos rond, deze kinderen gingen dus nog niet naar school. Her en der zou er dus best een pre-school geopend kunnen worden.
Enkele jonge mensen, opgeleid tot caregiver (leerkracht pre-school), hadden al het initiatief genomen en opvang geregeld voor (te) grote groepen kinderen in een zaaltje of woonhuis.
Ze vroegen om hulp want al snel bleek dat het toch lastig is als je geen lesmaterialen hebt om zoveel kinderen goed te begeleiden. Ook ontbrak overal nog meubilair.
De kinderen zaten op de grond op matten. Slechts wat posters aan de muur, wat leitjes en krijt om te schrijven…… En verder veel zingen en dansen.

Na enig overleg besloten Steve en Liesbeth, initiatiefnemers van genoemde Stichting, een handje te helpen.
In Rwanda werden de eerste voorbereidingen getroffen t.b.v. de hygiëne en veiligheid:
een opknapbeurt voor de lokalen, bouw van toiletten, aanleg van een speelterrein, het plaatsen van een hekwerk.
De plaatselijke timmerman kreeg de opdracht meubilair te maken en in de kleur geel te schilderen en wat opbergmogelijkheden voor alle lesmaterialen.
In Nederland werd al snel van alles ingezameld o.a. op markten en in kringloopwinkels.
Enkele kinderen organiseerden een sponsorloop.
Lesmaterialen werden gemaakt door een grote groep vrijwilligers.
Veel particulieren brachten van alles zoals memoryspelen, puzzels, rekenmaterialen, bouwblokken, poppen, prentenboeken, schrijf- en tekenmateriaal. Geweldig!
De kinderen op de pre-schools krijgen nu een lesaanbod waarin voorbereidend reken- en taalonderwijs en de ontwikkeling van motorische, sociale, emotionele en creatieve vaardigheden centraal staat.

In slechts anderhalf jaar tijd heeft deze Stichting het voor elkaar dat er momenteel zo’n 400 kinderen dagelijks naar een pre-school gaan! Inmiddels draaien 6 pre-schools geheel zelfstandig.

Wij gaan door! en we gaan ervoor! Helpt U ons mee?
Hartelijk dank ook namens alle kinderen, hun ouders, caregivers, bestuursleden en overige betrokkenen!

Met vriendelijke groet,
Steve Kamanzi en Liesbeth van Helmond.