Bonnie Beerkens

Bonnie Beerkens

Het bouwen en onderhouden van websites is noch mijn werk, noch mijn hobby, maar voor Liesbeth en haar stichting WoaBF doe ik dit met liefde en plezier. Liesbeth’s bevlogenheid en vastberadenheid om verschil te maken in Rwanda raken mij. Ik geloof in de manier waarop ze verschil probeert te maken: door onderwijs. Daarom draag ik graag mijn steentje bij om Liesbeth het onmogelijke mogelijk te laten maken: scholing voor de aller-kansarmste jongeren in Rwanda.

Marleen Daniels

Marleen Daniels

Tijdens mijn studie orthopedagogiek, met specialisatie leerstoornissen, heb ik ervaren hoe belangrijk onderwijs is voor de ontwikkeling van kinderen. Oók – en misschien zelfs wel júist – als de omstandigheden niet ideaal zijn. Daarom vind ik het geweldig dat Liesbeth zich zo inzet om jonge kinderen in Rwanda de kans te geven om samen spelenderwijs heel veel te leren. Door het schrijven van teksten voor de website hoop ik een klein beetje bij te kunnen dragen aan hetgeen zij wil bereiken!

Milena Osman

Milena Osman

Graag wil ik Wings of a Brighter Future helpen om samen te werken aan een mooie toekomst voor kinderen in Rwanda.

Ik kom uit Eritrea en heb daar sociale wetenschappen gestudeerd. Sinds enkele jaren woon ik in Nederland.

Nicole Jeanné

Nicole Jeanné

Ik werk in de communicatie, maar heb een achtergrond als lerares. Van daaruit weet ik hoe belangrijk onderwijs is om een goede start te maken in het leven. Door af en toe teksten te vertalen in het Engels help ik een beetje mee om dit mooie project van Liesbeth te ondersteunen.

Peter-Diepenhorst

Peter Diepenhorst

toezichthouder financiën

WAAKHOND ?
Het Bestuur vindt het belangrijk dat iemand over hun schouders meekijkt, tenminste voor wat betreft de financiën. Er moest dus een toezichthouder financiën komen en daarvoor heeft Liesbeth mij gevraagd.
Wie ben ik ? Al vele jaren getrouwd met Mieke, vader van twee volwassen kinderen en inmiddels ook opa.
Naast mijn dagelijks werk in de chemische industrie ben ik zo’n dertig jaar betrokken geweest bij allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Inmiddels ben ik al een aantal jaren met pensioen, maar nog steeds actief als vrijwilliger. Onder meer penningmeester geweest, in een kascommissie gezeten en enkele jaren adviseur geweest van allerlei vrijwilligersorganisaties. Een beetje kijk op financiën van verenigingen en stichtingen heb ik dus wel. En natuurlijk heb ik bewondering voor de mooie resultaten die Wings of a Brighter Future in korte tijd gerealiseerd heeft.
Daarom doe ik daar ook graag aan mee!

   

Wendy van Leth

Eigenlijk heb ik altijd met kinderen willen werken, maar ben gedurende mijn loopbaan ergens anders ingerold. Ik werk al jaren met veel plezier in de hulpverlening, maar nog niet de vrijwilligersplek kunnen vinden die praktisch te combineren is. Het enthousiasme van Liesbeth, en haar bereidheid om te kijken wat ik dan wél kan betekenen, maakt dat ik graag mijn steentje bijdraag aan dit project.
Daarbij kan ik uit eigen ervaring spreken over de betrokkenheid van Liesbeth in het onderwijs, ik zat lang geleden bij haar in de klas en ik vind het leuk om na zoveel jaren iets terug te kunnen doen!

Wies-van-Dijk

Wies van Dijk

Ik woon in Deurne , ben getrouwd en heb drie kinderen.
In oktober 2015 ben ik met Liesbeth naar Rwanda geweest. Zelf heb ik kunnen zien wat Wings of a Brighter Future daar allemaal al heeft gedaan maar ook gezien wat we nog allemaal kunnen doen en vooral wat ook nodig is! Ik heb kennisgemaakt met meerdere mensen die samen met Liesbeth dit onderwijsproject verder vorm willen geven en met als doel zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen. Ik ben blij dat ik mijn steentje hieraan kan bijdragen.